Spring til indhold

Årsager bag astma og eksem

Ansvarlig: Ph.d. studerende, læge Millie Basu, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH.

Forekomsten af atopisk dermatitis/børneeksem er steget 4-6 gange siden 1960’erne. Der er forskellige meninger om, hvorvidt årsagen skal findes i generne, miljøet, hudens barriere og/eller dysfunktion af immunforsvaret.
Huden er en væsentlig barriere, som holder allergener udenfor og fugtighed indenfor. Filaggrin er et vigtigt hudbarriereprotein, som ses i nedsat mængde hos eksempatienter.

 

Hvad vil vi undersøge?

Formålet med projektet er at belyse faktorer i miljøet og immunforsvaret, som kan medføre et øget eller nedsat filaggrinproteinniveau og evt. være en årsag til børneeksem. Ydermere vil vi udforske mulige mekanismer, som involverer et immunforsvarsprotein, der kan spille en vigtig rolle i sammenhængen mellem eksem og udvikling af astma. Håbet er at denne viden vil føre til en mulig forebyggelse af eksem og astma hos børn og specielt hos børn, som er disponeret for allergi.

 

Metode

Der undersøges sammenhængen mellem filaggrinprotein-niveauet og faktorer i miljøet og immunforsvaret. Der rekrutteres 200 børn med børneeksem eller anamnese af børneeksem og 200 raske børn, som er deltagende i Odense Børnekohortes 7-års undersøgelse.

Til dette delprojekt vil der blive udarbejdet et spørgeskema, en fokuseret, klinisk undersøgelse samt en særlig undersøgelse af huden med en ny tapeteknik med henblik på at måle niveauet af filaggrin-degraderingsprodukter. Der tages et ekstra rør ved den ordinære blodprøve for at måle immunforsvarsfaktorer og allergimarkører samt gensekventering af de hyppigeste filaggringenmutationer. 

 

Der rekrutteres endvidere en mindre gruppe børn ved 9-års undersøgelsen, hvor der tages en ekstra blodprøve for at undersøge patomekanismer i et laboratorieforsøg.