Spring til indhold

Ernæring og Sundhed hos førskolebørn

Ansvarlig: Lektor, ph.d. Christine Dalgård, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Ernæring er altafgørende for børns trivsel, vækst og udvikling, især i de første leveår. Som eksempel færdigudvikles hjernen under graviditeten og i løbet af det første 1½ leveår under påvirkning af ernæringen.  For barnet er måltider endvidere en vigtig social og trivselsdannende aktivitet.

 

Hvad vil vi undersøge?

Herværende projekt vil undersøge kosten hos børn i 9-10-års alderen, dels for at få en udvidet forståelse for hvad danske børn i førskolealderen spiser, da dette er underbelyst, dels for at undersøge kostens betydning for kalk, knogler og jernstatus i denne aldersgruppe. Men lige så vigtigt, så vil dette projekt danne basis for senere undersøgelser af barnets kost og vækst under puberteten.

 

Projektet forventes igangsat i 2021.

 

Deltagende forskere i projektet: 

Professor, dr.med. Steffen Husby, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet 
Professor, læge, Ph.d. Christian Mølgaard, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
OBK Projektkoordinator, cand. scient. Henriette Boye, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital