Spring til indhold

Ernæring og Sundhed hos førskolebørn

Ansvarlig: Lektor, ph.d. Christine Dalgård, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Ernæring er altafgørende for børns trivsel, vækst og udvikling, især i de første leveår. Som eksempel færdigudvikles hjernen under graviditeten og i løbet af det første 1½ leveår under påvirkning af ernæringen.  For barnet er måltider endvidere en vigtig social og trivselsdannende aktivitet.

 

Hvad vil vi undersøge?

Herværende projekt vil undersøge kosten hos børn i 5-7 årsalderen, dels for at få en udvidet forståelse for hvad danske børn i førskolealderen spiser, da dette er underbelyst, dels for at undersøge kostens betydning for kalk, knogler og jernstatus i denne aldersgruppe. Men lige så vigtigt, så vil dette projekt danne basis for senere undersøgelser af barnets kost og vækst under puberteten.

Projektet er desværre endnu ikke igangsat grundet juridiske spørgsmål om dataindsamlingen.

 

 

Deltagende forskere i projektet: 

Professor, dr.med. Steffen Husby, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet 
Professor, læge, Ph.d. Christian Mølgaard, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
OBK-Projektkoordinator, cand. scient. Henriette Boye Kyhl, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital