Spring til indhold

Fluorid som risikofaktor under hjernens udvikling

Ansvarlig: Professor, dr.med. Philippe Grandjean, Miljømedicin, SDU

Alle er eksponeret for fluorid, der findes opløst i drikkevandet, og desuden forekommer i forhøjede koncentrationer, i så forskellige kilder som sardiner og teblade. Nylige undersøgelser i Nordamerika rejser mistanke om, at øget udsættelse for fluorid under graviditeten kan skade hjernens udvikling hos barnet. Dog er dette påvist ved højere eksponering end det forventede niveau i Danmark.

 

Hvad vil vi undersøge?

I Odense Børnekohorte (OBK) er der allerede indsamlet urinprøver fra moderen under graviditeten og fra børnene i 5-års alderen, og de ønskes nu brugt til måling af fluorid, der benyttes som udtryk for barnets udsættelse for stoffet. I OBK er barnets neuropsykologiske funktion (kognitive test) i skolealderen allerede målt på over 1500 deltagere. Resultaterne af fluor-analyserne vil således kunne benyttes til belysning af, om fluorid er en risikofaktor for dårligere funktion. Projektet omfatter alle deltagere med tilgængelige prøver og resultater (mor uge 28 urin, data fra 3 års undersøgelsen samt barnets kognitive test). 


Projektet i sig selv medfører således ingen risici eller ulemper, da data er indsamlet. Projektet gennemføres med interne midler på SDU.
Projektets resultater vil kunne benyttes til vurdering af, om udsættelse for fluorid under danske forhold kan påvirke hjernens udvikling.