Spring til indhold

Infektioner i småbørnsalderen

Ansvarlig: Overlæge, ph.d. Niels Fisker, H. C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH.

Mange børnefamilier oplever, at deres små børn i perioder bliver smittet med den ene forkølelse efter den anden. Imens kæmper forældrene for at undgå flere infektioner, så det ikke går ud over både arbejds- og familieliv.
Når vores børn starter i dagpleje eller vuggestue stiger risikoen for, at de bliver smittet med infektioner igennem kontakten med andre børn. Derfor stiger risikoen også for, at børnene skal have medicin eller i værste fald på hospitalet.
Også tobaksrygning og kost kan påvirke barnets modtagelighed overfor infektioner og have indflydelse på, hvor ofte barnet er sygt.

 

Hvad vil vi undersøge?

Vi vil i dette delprojekt undersøge, hvor ofte børn er syge, og hvorfor de bliver syge. Samtidig er det interessant at se på, i hvor høj grad det påvirker barnets fravær i daginstitutionen og forældrenes fravær på arbejdspladsen.

Ydermere undersøges hvilke øvre luftvejsinfektioner samt tarminfektioner, der faktisk forekommer i befolkningen, uden at det nødvendigvis leder til indlæggelse på sygehus.

Forældrene hjælper os ved at udfylde spørgeskemaer omkring:

  • Livsstil
  • Sygdomshistorie
  • Forbrug af medicin.

Samtidig undersøger vi blodprøver fra barnet både fra navlestrengen ved fødslen, og igen når barnet er 3, 18 og 36 måneder gammel.

Drejebog
Introduktionspjece til projektet

Du skal være opmærksom på, at video-streams kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs mere om cookies

Til dette projekt er tilknyttet: ph.d. studerende Nikolas Christensen.