Spring til indhold

Kognitiv test af skolebørn

Ansvarlig: Professor, forskningsleder Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Region Syddanmark og professor Tina Kold Jensen, Miljømedicin, SDU.

Hvad vil vi undersøge?

Vi tilbyder at foretage en evne-test (kognitiv test) ved skolestart, når barnet er ca. 7 år i Børnekohorten.
Vi anvender 4 tests som stammer fra testbatteriet WISC-V (to sproglige tests og to ikke-sproglige tests), som samlet tager mindre end én time at udføre.

Vi har allerede, takket være forældrenes mange besvarelser af spørgeskemaer og børnenes deltagelse i undersøgelser, en lang række oplysninger om tidlig udvikling og adfærd, og udførelige data om både kemiske, biologiske og sociale risikofaktorer. Kombinationen af disse data med en evne-test er unik. 


Mange faktorer er enkeltvis fundet at have betydning for børns udvikling, trivsel og skolefærdigheder, men den kombinerede effekt af både kemiske-, biologiske- og sociale faktorer på barnets mentale udvikling er ikke tidligere undersøgt. 

Vi håber at kunne bestemme betydningen af de enkelte faktorer samt betydningen af den kombinerede belastning. 
Med den viden vil vi i fremtiden kunne foreslå en målrettet tidlig indsats overfor de børn som er i særlig risiko.

Vi håber derfor, at forældrene vil være med til at børnene deltager i denne test.

 

Der er udarbejdet to videoer om undersøgelsen. Én til forældre og én til børnene. Se dem her:

 

Forældre: https://www.youtube.com/watch?v=oWwukasMqgc&t=5s
Børn: https://www.youtube.com/watch?v=3hdbkgI997E

Tilknyttet medarbejder:
Psykolog Anne Abildgren Rasmussen, Mail og mobil: 24 61 56 74.