Spring til indhold

Prænatal eksponering for pyrethroider og chlorpyrifos betydning for IQ hos 7-årige børn

Dansk lægmandsresume - Publikation fra april 2024

Af Stine Søgaard Normann, ph.d.-studerende, Klinisk farmakologi, farmaci og Miljømedicin

 

Studiet, baseret på data fra Odense Børnekohorte (OBK), undersøgte sammenhængen mellem mødres eksponering for insektmiddel under graviditeten og børns intelligenskvotient (IQ) ved 7-års alderen.

 

Resultaterne viste, at der ikke var nogen signifikante sammenhænge mellem mødres eksponering for pyrethroider (3-PBA) og børns IQ, dog blev der observeret tendenser til en negativ sammenhæng.

 

Der var en signifikant negativ sammenhæng mellem mødres eksponering for chlorpyrifos (TCPy) og børns IQ ved moderat eksponering.

 

Konklusionen indikerer behovet for yderligere studier, især i lyset af den udbredte eksponering og stigende anvendelse af insekticider (bruges i insektmidler).

 

 

Læs publikation 116 her