Spring til indhold

Dine Rettigheder

Som deltager i en kohorte har du visse rettigheder. Læs mere her på siden om netop disse.

Som deltager i et biomedicinsk forskningsprojekt skal du vide:
  • Din deltagelse i forskningsprojektet er helt frivilligt og kan kun ske efter, at du har fået både skriftlig og mundtlig information om forskningsprojektet og underskrevet samtykkerklæringen
  • Du til enhver tid mundtligt, skriftligt eller ved anden klar tilkendegivelse kan trække dit samtykke til deltagelse tilbage og udtræde af forskningsprojektet. Såfremt du trækker dit samtykke tilbage påvirker dette ikke din ret til nuværende eller fremtidig behandling eller andre rettigheder, som du måtte have
  • Du har ret til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til informationssamtalen
  • Du har ret til betænkningstid, før du undeskriver samtykkeerklæringen
  • Oplysninger om dine helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger omkring dig, som fremkommer i forbindelse med forskningsprojektet, er omfattet tavshedspligt
  • Opbevaring af oplysninger om dig, herunder oplysninger i dine blodprøver og væv, sker efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger og Sundhedsloven
  • Der er mulighed for at få aktindsigt i forsøgsprotokoller efter offentlighedslovens bestemmelser. Det vil sige, at du kan få adgang til at se alle papirer vedrørende din deltagelse i forsøget, bortset fra de dele, som indeholder forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger om andre
  • Der er mulighed for at klage og få erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Kilde: Den centrale videnskabsetiske komité