Spring til indhold

Materiale og Metoder

Vi indsamler data fra 3 årgange graviditeter og fødsler i Odense Kommune svarende til ca. 2.550 nyfødte børn født i et tilsvarende antal familier.

Nyere forskning har vist, at mange sygdomme skyldes interaktion mellem miljøfaktorer og genetiske faktorer. I de senere år er det desuden blevet tiltagende klart, at faktorer allerede i graviditet og tidlig barnealder af betydning for udvikling af sygdom, f.eks. hjertekarsygdom, diabetes og allergi langt senere i livet.
 
Odense Børnekohorte kan være med til at afdække nye sammenhænge og på den måde være retningsgivende for, om de indsatser, vi fokuserer på idag, er relevante i en forebyggelses- og sundhedsfremmesammenhæng. En børnekohorte er nødvendig for tidlig udsporing af risikofamilier, så nødvendige og forebyggende tiltag kan igangsættes.

Projektet indsamler data fra barnets fødsel til dets 18. leveår.