Spring til indhold

Årsager bag astma og eksem

Ansvarlig: Ph.d. studerende, læge Millie Basu, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH.

Forekomsten af atopisk dermatitis/børneeksem er steget 4-6 gange siden 1960’erne. Der er forskellige meninger om, hvorvidt årsagen skal findes i generne, miljøet, hudens barriere og/eller dysfunktion af immunforsvaret.
Huden er en væsentlig barriere, som holder allergener udenfor og fugtighed indenfor. Filaggrin er et vigtigt hudbarriereprotein, som ses i nedsat mængde hos eksempatienter.

 

Hvad vil vi undersøge?

Formålet med projektet er at belyse faktorer i miljøet og immunforsvaret, som kan medføre et øget eller nedsat filaggrinproteinniveau og evt. være en årsag til børneeksem. Ydermere vil vi udforske mulige mekanismer, som involverer et immunforsvarsprotein, der kan spille en vigtig rolle i sammenhængen mellem eksem og udvikling af astma. Håbet er at denne viden vil føre til en mulig forebyggelse af eksem og astma hos børn og specielt hos børn, som er disponeret for allergi.

 

Metode

Der undersøges sammenhængen mellem filaggrinprotein-niveauet og faktorer i miljøet og immunforsvaret. Der rekrutteres 200 børn med børneeksem eller anamnese af børneeksem og 200 raske børn, som er deltagende i Odense Børnekohortes 7-års undersøgelse.

Til dette delprojekt vil der blive udarbejdet et spørgeskema, en fokuseret, klinisk undersøgelse samt en særlig undersøgelse af huden med en ny tapeteknik med henblik på at måle niveauet af filaggrin-degraderingsprodukter. Der tages et ekstra rør ved den ordinære blodprøve for at måle immunforsvarsfaktorer og allergimarkører samt gensekventering af de hyppigeste filaggringenmutationer. 

 

Der rekrutteres endvidere en mindre gruppe børn ved 9-års undersøgelsen, hvor der tages en ekstra blodprøve for at undersøge patomekanismer i et laboratorieforsøg. 

 

Resultater fra ph.d. afhandling

Forekomsten af eksem er steget væsentligt siden 1960erne og påvirker nu op til 25% af børn på verdensplan. Nylige konsensus rapporter har fremhævet det komplekse samspil mellem gener og miljø, hudbarrieren og immundysfunktion i patogenesen af eksem. "Natural moisturizing factors" (NMF) er degraderingsprodukterne af filaggrin, et hudbarriereprotein, som spiller en vigtig rolle i hudbarrierefunktionen. I denne afhandling var det overordnede formål at belyse forskellige aspekter af samspillet mellem hud og immunsystem hos børn.

 

Vores formål var

1) at undersøge om dysfunktionel hudbarriere i form af nedsat NMF, er associeret med visse risiko- og genetiske faktorer

2) at undersøge mulige immunmekanismer og biomarkører, som kunne koble eksem til udviklingen af astma og dermed bidrage til den "atopiske march".

 

Vi fandt at NMF og Th2 cytokiner er associeret med dem, som har både eksem og astma, og også associeret med immunresponset og sensibilisering over for allergener. Vores resultater tyder på at NMF og Th2 cytokiner er involveret i hudbarriere-immunmodulering i den atopiske march, og at det er nødvendigt med yderligere forskning for bedre at belyse patomekanismerne.

 

Læs mere i publikation 94 (Natural moisturizing factors in children with and without eczema: Associations with lifestyle and genetic factors)

Læs mere i publikation 82 (Biomarkers in asthma in the context of atopic dermatitis in young children)