Spring til indhold

Referenceværdier

Ansvarlig: Professor Lars Melholt Rasmussen, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH

Et blodprøvesvar anvendes til at vurdere en sundheds- eller sygdomstilstand hos en person. Blodprøver er derfor et meget nyttigt og anvendt redskab i den kliniske diagnose og i den videre behandling. 

 

Blodprøvesvaret, det kan f.eks. være niveauet af kolesterol, sammenholdes med kolesterols normalområde. Et normalområdet kaldes også reference-intervaller og er fundet ved at måle niveauet på et stort antal raske personer. Korrekt fastsættelse af normalområder er derfor afgørende for bedste fortolkning af blodprøvesvaret, da det har væsentlig indflydelse på beslutningstagningen i forbindelse med en patientbehandling. 

 

I dette projekt er det målet at fastsætte børns normalområder bestemt ved brug af blod fra børn. Analyserne indgik som en del af undersøgelsen af børnene, der var indkaldt i Odense Børnekohorte. Der var ingen ændringer i forhold til de i forvejen planlagte undersøgelser og blodprøver. Det vil sige der blev udtaget nøjagtig samme mængde blod som tidligere, og barnet blev ikke yderlige berørt af dette projekt.

 

Hvad har vi undersøgt?

Blodprøven blev analyseret for en række biokemiske parametre, bl.a. knogle, organ- og muskelmarkører, samt hæmatologiske parametre. Resultaterne blev anvendt til at beregne raske børns normalområder.

 

Indsamlingen af prøvesvar fra 5-års børnene til projektet er afsluttet, og gør det nu muligt at etablere reference-intervaller for en lang række blodprøvesvar for børn i førskolealderen.

 

Til dette projekt var tilknyttet: Ph.d. Maria Sandberg, Afd. For Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital.  E-mail: [email protected]