Spring til indhold

Referenceværdier


Ansvarlig: Professor Lars Melholt Rasmussen, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH.

Hvad er formålet?

Etablering af pædiatriske referenceintervaller.
Et blodprøvesvar anvendes til at vurdere en sundheds- eller sygdomstilstand hos en person. Blodprøver er derfor et meget nyttigt og anvendt redskab i den kliniske diagnose og i den videre behandling. 

Blodprøvesvaret, det kan f.eks. være niveauet af kolesterol, sammenholdes med kolesterols normalområde. Et normalområdet kaldes også referenceintervaller og er fundet ved at måle niveauet på et stort antal raske personer. Korrekt fastsættelse af normalområder er derfor afgørende for bedste fortolkning af blodprøvesvaret, da det har væsentlig indflydelse på beslutningstagningen i forbindelse med en patientbehandling. I dette projekt vil vi fastsætte børns normalområder bestemt ved brug af blod fra børn.

Indsamlingen af prøvesvar fra 5-års børnene til projektet er netop afsluttet, og gør det nu muligt at etablere referenceintervaller for en lang række blodprøvesvar for børn i førskolealderen.

Hvad vil vi undersøge?

Blodprøven vil blive analyseret for en række biokemiske parametre, bl.a. knogle, organ- og muskelmarkører, samt hæmatologiske parametre. Resultaterne vil blive anvendt til at beregne raske børns normalområder.

Hvor foregår undersøgelsen?

Analyserne indgår som en del af undersøgelsen af børnene, der er indkaldt i Odense Børnekohorte. Der er ingen ændringer i forhold til de i forvejen planlagte undersøgelser og blodprøver i Odense Børnekohorte. Dvs. der udtages nøjagtig samme mængde blod som tidligere og barnet vil ikke blive yderlig berørt af dette projekt.

Til dette projekt er tilknyttet: Ph.d. Maria Sandberg, Afd. For Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital.  E-mail: maria.sandberg@rsyd.dk