Spring til indhold

Infektioner i småbørnsalderen

Ansvarlig: Overlæge, ph.d. Niels Fisker, H. C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH.

Mange børnefamilier oplever, at deres små børn i perioder bliver smittet med den ene forkølelse efter den anden. Imens kæmper forældrene for at undgå flere infektioner, så det ikke går ud over både arbejds- og familieliv.
Når vores børn starter i dagpleje eller vuggestue stiger risikoen for, at de bliver smittet med infektioner igennem kontakten med andre børn. Derfor stiger risikoen også for, at børnene skal have medicin eller i værste fald på hospitalet.
Også tobaksrygning og kost kan påvirke barnets modtagelighed overfor infektioner og have indflydelse på, hvor ofte barnet er sygt.

 

Hvad har vi undersøgt?

Vi har i dette delprojekt undersøgt, hvor ofte børn er syge, og hvorfor de bliver syge. Samtidig var det interessant at se på, i hvor høj grad det påvirker barnets fravær i daginstitutionen og forældrenes fravær på arbejdspladsen.

Ydermere er undersøgt hvilke øvre luftvejsinfektioner samt tarminfektioner, der faktisk forekommer i befolkningen, uden at det nødvendigvis leder til indlæggelse på sygehus.

Forældrene har hjulpet os ved at udfylde spørgeskemaer omkring:

  • Livsstil
  • Sygdomshistorie
  • Forbrug af medicin.

Samtidig har vi undersøgt blodprøver fra barnet både fra navlestrengen ved fødslen, og igen da  barnet var 3, 18 og 36 måneder gammel.

Drejebog
Introduktionspjece til projektet

Herunder er en video med en præsentation af delprojektet Infektioner i småbarnsalderen med Nikolas Christensen. 

Billede af forskeren i delprojektet Infektioner i småbarnsalderen

 

Til dette projekt var tilknyttet: ph.d. studerende Nikolas Christensen.