Spring til indhold

Formål

Projektet er opstået i et samarbejde mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og Odense Universitetshospital.

Formålet med Odense Børnekohorte er ved hjælp af en prospektiv fødselskohorte at finde sociale, miljømæssige og arvelige faktorer, der fremmer sundhed eller modsat forårsager mistrivsel, somatisk og psykisk sygdom. Mere detaljeret at:
  • få præcise, validerede mål for allerede kendte risikofaktorer for livstilssygdomme, der kan bruges konkret til intervention og forebyggelse
  • undersøge og finde nye årsager i det fysiske, kemiske, psykiske og sociale miljø af betydning for senere mistrivsel og sygdom
  • formidle den opnåede viden, så den kan anvendes i samfundet.

Projektet er opstået i et samarbejde mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og Odense Universitetshospital.

Grundlaget for forskningens validitet opnår vi via materiale indsamlet ved undersøgelserne af de deltagende familier i Odense Kommune. Der er i alt 11 undersøgelser; 2 af mor under graviditet og 9 fra barnets 3. måned til dets 18. leveår. Materialet indsamles og fordeles blandt projektets delprojekter, som hver især koncentrerer sig om områder i børns sundhed.

Se tidsplan for forskningen, samt en detaljeret oversigt over undersøgelsesforløbet.

Udover det indsamlede materiale ved de fysiske undersøgelser, beder vi desuden vores deltagere udfylde forskellige spørgeskemaer, der fokuserer på familiens livsstil og barnets trivsel og vækst.