Spring til indhold

Fondsbevillinger

Odense Børnekohorte er et projekt, der er afhængig af økonomisk støtte. Dette opnås fra flere forskellige indstanser.

Vi er taknemmelige for alle bidrag ydet og søger fremadrettet forskellige fonde. 

Der er modtaget fondsbevillinger fra følgende fonde:

A.J. Andersen og Hustrus Fond

Arla Foods

Dagmar Marshall Fonden

Det Frie Forskningsråd

Direktør Jacob Madsens og hustru Olga Madsens Fond

Direktør Kurt Bønnelyckes og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond

European Research Council

Fonden til lægevidenskabens fremme (AP Møller)

Frimodt-Heineke Fonden

HelseFonden

Ingeniør K. A Rohde og Hustrus legat

Jascha Fonden

Kong Christian den IX og Dronning Louises Jubilæumslegat

Lægeforeningen Mads Clausen Fond

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens pesticidforskningsprogram 2013-2016

NOVO Nordisk

Odense Kommune

Odense Universitetshospitals Frie Forskningsmidler

OUHs prægraduate pulje

Overlægerådets Legatudvalg (OUH)

Psykiatriens Forskningsfond

Region Syddanmarks Forskningspulje

Region Syddanmarks ph.d. pulje

Rigshospitalets og OUHs fælles forskningspulje

Ronald McDonald Børnefond

Torben og Alice Frimodts Fond

Ville Heises Legat - Introduktions- og scholarstipendier

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Odense Kommune og Odense Universitetshospital bidrager med ca. 1 mio. kr. hver/årligt.  

 

Hvis du er interesseret i at bidrage eller hvis du kender en virksomhed der ønsker at sponsere projektet, er du velkommen til at kontakte Projektkoordinator Henriette Boye på tlf.: 51 48 84 34 eller på E-mail:[email protected]