Spring til indhold

Artikler

Der indsamles imponerende meget materiale og data i Odense Børnekohorte, som forskerne fordyber sig i. Læs mere om resultaterne under fanerne "Pressemeddelelser og artikler" og "Videnskabelige artikler".

Få her et kort resume af den nyeste publikation i Odense Børnekohorte (sept. 2020):

"Maternal prenatal stress and postnatal depressive symptoms: discrepancy between mother and teacher reports of toddler psychological problems".

Studiet undersøger, om stress og depressive symptomer hos mor i graviditeten øger adfærds- og følelsesmæssige problemer hos børn i 2-3-års alderen.

 

Studiet viser, at der er en sammenhæng mellem mors oplevede stress i graviditeten og flere adfærds- og følelsesmæssige problemer hos barnet. Hvis mor har mange depressive symptomer efter fødslen, kan det resultere i adfærds- og følelsesmæssige problemer hos barnet, men ikke i en grad som dagplejere/pædagoger bemærker. 

 

Desuden viser studiet, at mødre beskriver flere adfærds- og følelsesmæssige problemer hos deres barn i 2-3-års alderen, end barnets dagplejer/pædagog. Denne forskel er særligt udtalt, hvis mor har haft depressive symptomer efter graviditeten.

 

Læs hele publikationen her.

 

Læs her et dansk resume af publikationen: 
"Screen-based media use and blood pressure in preschool-aged children: A prospective study in the Odense Child Cohort" (14. april 2020).


Efter smartphones, tablets og diverse streamingtjenester har gjort sit indtog i langt de fleste danske hjem, er skærmmedier næsten blevet en uundgåelig del af børns hverdagsliv. Forskningen omkring betydningen af nutidens brug af skærmmedier blandt børn er dog stadig begrænset. Særligt blandt førskolebørn findes der få undersøgelser. Livsstil kan påvirke børns blodtryk, og vi var derfor interesseret i at undersøge om mængden af skærmtid og den adfærd, som hører sig til brugen af skærmmedier har en indvirkning på børns blodtryk.

 

Når vi sammenlignede børn, der havde et højt samlet skærmbrug som både 3- og 5-årige med børn der havde et lavt brug fandt vi ingen forskel i blodtryk. Vi fandt dog en sammenhæng mellem, hvor mange dage om ugen børn bruger skærmmedier inden sengetid ved 5 år og forekomsten af forhøjet blodtryk ved 5 år. Resultaterne tyder på, at den samlede mængde skærmtid ikke har en negativ indvirkning på børns blodtryk. Resultaterne antyder dog, at skærmtid inden sengetid kan have en betydning for forekomsten af forhøjet blodtryk blandt børn, formentlig ved at skærmtid om aftenen inden sengetid kan påvirke søvnlængde. Alle statistiske analyser blev kontrolleret for fødselsvægt, moders uddannelsesniveau, etnicitet, madvaner, BMI, søvn og fysisk aktivitetsniveau.

Resultatet er skabt i samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik.

Læs hele publikationen her (publikation 56)

 

Ph.d. Afhandlinger: 

September 2019
Signe Bruun har netop forsvaret sin ph.d. afhandling: "Breastfeeding, breast milk components, cardiovascular health and growth in early childhood".
Klik her og læs det danske resumé.

 

Mangler der en artikel, som bør være her, så kontakt os venligst på tlf.: 6541 3244.

 

Affiliation

Af alle publikationer skal OPEN fremgå som affiliation til mindst en af forfatterne. Dette angives som: ”OPEN, Open Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, Odense, Denmark.”. som: ”OPEN, Open Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, Odense, Denmark.”. Det vil normalt være projektkoordinatoren, men øvrige forskere, som arbejder på projektet, kan ligeledes bruge denne ekstra affiliering. Hvis tidsskriftet tillader det, må man meget gerne inkludere hyperlink til OPEN: www.sdu.dk/ki/open. Hvis en af forfatterne er tilknyttet Syddansk Universitet skal artiklen indberettes med OPEN affiliering i Pure (universitetets indberetningssystem for publikationer). I fald ingen af forfatterne er tilknyttet Syddansk Universitet, skal OPEN via mail til open@rsyd.dk have besked om publicering af artikler med henblik på registrering.

 
Funding

Odense City and Odense University Hospital provides core-funding support for the Odense Child Cohort study. Other contributors are: the Mental Health Service in the Region of Southern Denmark, K.A. Rohde’s and wife’s Foundation, the Ronald McDonald Child Foundation, the Health Insurance Foundation and the Odense University Hospital Research Fund. 

 
Acknowledgements

We thank all the families who are part of this study, the Odense Child Cohort co-workers, the midwives for their help in recruitment and collection of samples together with the Biomedical Laboratory Scientist and the assistants, the home nurses/health visitors for their recruitment assistance and the laboratory technicians at the Department of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense University Hospital.

Hvis det yderligere ønskes at nævne OPEN kan denne tekst benyttes:

This work used the technical facilities of OPEN (Open Patient data Explorative Network), Odense University Hospital, Odense, Denmark.