Spring til indhold

Hormonforstyrrende stoffers påvirkning af astma, allergi og lungefunktion

Ansvarlig: Professor Tina Kold Jensen, Miljømedicin, SDU og professor Susanne Halken, H.C Andersen Børne- og Ungehospital, OUH.
Ph.d.-studerende Julie Bang Hansen er tilknyttet projektet.

Perfluorerede stoffer, bisphenol A og ftalaer er hormonforstyrrende kemikalier, der findes i mange dagligdags forbrugerprodukter som f.eks. fødevareemballage, legetøj, personlige plejeprodukter, overfladebehandling af møbler og tøj. Vi er derfor alle udsat for disse stoffer dagligt, og vi kan måle dem i blod og urin på de fleste mødre og børn fra Odense Børnekohorte. Samtidig er forekomsten af astma og allergi stigende, og påvirker mange børns dagligdag. Nogle studier har peget på at udsættelse for hormonforstyrrende stoffer som foster eller tidligt i barndom kan have betydning for udvikling af astma og allergi. 

 

Hvad vil vi undersøge?

Formålet med forsøget er at finde ud af, om udsættelse for hormonforstyrrende stoffer under graviditeten og i barndommen har betydning for udvikling af astma, allergi og lungefunktion. 

 

Vi inviterer omkring 540 12-års børn til undersøgelsen. En gruppe vil være børn, der har diagnosen astma eller symptomer på astma, andre vil være en kontrolgruppe af børn uden symptomer på astma.
Børnene tilbydes en lungefunktionsundersøgelse, et kort spørgeskema og en blodprøve. Blodprøven tilbydes i forbindelse med 12-års børneundersøgelsen og tages for at vurdere, om barnet har allergi. Varighed af undersøgelsen er 40 min. til en time. 

 

Hver familie oplyses om resultatet af lungefunktionsundersøgelsen og NitrogenOxid ved undersøgelsen. 

 

 

Video: Præsentation af delprojektet ved ph.d.-studerende Julie Bang Hansen

 

Video: Demonstration af hvordan lungefunktionsundersøgelsen foregår

 

Tilgå samtykket her