Spring til indhold

Mangel på D-vitamin

Ansvarlig: Professor, Overlæge Henrik Thybo Christesen, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH.

Lavt vitamin D niveau er hos voksne forbundet med lavere muskelkraft. Det er endnu ikke undersøgt om det samme gør sig gældende hos børn. I Odense Børnekohorte har 56% (målt i navlesnoren) en vitamin D status, der er under det almindeligt anbefalede (s-25(OH)D under 50 nmol/L). Lavt vitamin D er derfor udbredt blandt deltagerne.  


Lavere muskelkraft vil kunne tænkes at resultere i forsinket opnåelse af motoriske milepæle, hurtigere udtrættethed og dermed mindre motion og dårligere præstationer i idræts sammenhænge og leg, hvilket igen kunne være en årsag til overvægt og fedme hos børnene. 
Lavere muskelkraft via lavt vitamin D er derfor vigtigt at kunne påvise. Håndgrebsstyrke er anvendeligt til vurdering af muskelstyrke hos børn og indebærer ikke risici for eller unødig belastning af barnet.

 

Hvad vi vil undersøge?

Vi ved, at mangel på D-vitamin er meget udbredt i Danmark bl.a. pga. vores kost og fordi vi kun udsættes for lidt sollys. Vi ved også, at D-vitamin har stor betydning for, hvor stærke kroppens knogler er. Men der er mange uafklaret områder, hvor vi mener at D-vitamin har stor indflydelse. For eksempel i forbindelse med:
  • Sygdomme i graviditeten
  • For tidlig fødsel
  • Allergi og infektioner hos småbørn

Vi formoder også, at D-vitamin har betydning for voksnes risiko for kræft, forhøjet blodtryk og gigt. Men vi ved det ikke med sikkerhed. Derfor skal dette delprojekt undersøge, hvor udbredt mangel på D-vitamin er hos gravide, og hvilke sygdomme det medfører.

 

Barnets D- vitamin

Vi kan vurdere barnets vitamin D niveau ved at se på barnets hudfarve, og se om baghovedet er fladt eller om kraniet er blødt. Den vurdering er derfor en del af børneundersøgelsen, når barnet er 3 måneder. Vi kan sige mere om niveauet, ved også at analysere en blodprøve fra mor under graviditeten, og en blodprøve fra barnet, der tages ved børneundersøgelsen.

 

Foreløbige resultater

D-vitamingruppen har i blodprøver vist, at lavt D-vitamin er hyppigt i graviditeten og i navlesnoren. Vi har fundet, at kvinder med lavt D-vitamin har en øget risiko for spontant abort og for svangerskabsforgiftning. Dette ses også hos kvinder med ændrede koncentrationer af moderkagens blodkar-dannende stoffer. Børn med høje D-vitaminniveauer i blodet har højere fødselsvægt og moderkagevægt. Flergangsfødende har lavere D-vitamin og følger i mindre grad Sundhedsstyrelsens anbefalinger om D-vitamintilskud. Børn med lavt navlesnors D-vitamin har højere risiko for ADHD symptomer i 2-3 års alderen.

 

Fra den 1. december 2015 indgår en ny måling i 5 års børneundersøgelsen - Håndstyrkemåling.

 

Til dette delprojekt har følgende studerende været tilknyttet:
Ph.d. Sine Lykkedegn, ph.d. Louise Bjørkholt Andersen, prægraduat Lena Henriksen, prægraduat Mathilde Egelund, prægraduat Søs Dragsbæk Larsen, prægraduat Sissil Egge.