Spring til indhold

Skærmtid og børns sundhed

Ansvarlig: Professor og forskningsleder Anders Grøntved, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Flere timer foran skærmen er for mange børn en fast del af hverdagen. Det gælder i særdeleshed efter at de fleste familier i dag har mobile skærmenheder i hjemmet, der fra industriens side hele tiden forbedres og udvikles på software- og hardwaresiden således, at de kan være svære at lægge fra sig. Det dagligt store forbrug af elektroniske skærmmedier kan muligvis påvirke vores børns udvikling og sundhed negativt.

 

Hvad vil vi undersøge?

I dette delprojekt er vores formål at undersøge om brug af skærmmedier påvirker børns fysiske form, motorik, kropskomposition, hjerte-kar-sundhed og deres fysiske aktivitetsmønster. Vi opsamler information om børnenes skærmtidsvaner gennem en app, som vi har udviklet til registrering af brug af mobile skærmenheder, og ved at forældrene rapporterer i et spørgeskema. Pr. 25/10-21 kan denne app dog kun bruges af Android smartphones.

 

Ved 7- og 9-års undersøgelsen måles børnenes kondition (cykeltest), muskelstyrke i maven og ryggen og fin- og grov-motoriske kunnen. Her foruden skal børnene gå med to små bevægelsesmålere på henholdsvis låret og lænden i en uge, der kan måle hvor meget tid børnene benytter siddende, stående, og med fysisk aktivitet af let, moderat og høj intensitet.

 

Projektet er et samarbejde mellem Odense Børnekohorte, H. C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital og Forskningsenheden Exercise Epidemiology (EXE) og Center for forskning i børns sundhed (RICH), Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense. 

Til projektet er tilknyttet følgende ansatte:
Post doc Line Grønholt Olesen (Ph.d), Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Adjunkt Heidi Klakk Egebæk (Ph.d), Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, og University College Lillebælt
Ph.d. studerende Martin Gillies Rasmussen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Prægraduat studerende Christian Wester, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet