Spring til indhold

Kemikaliers påvirkning af fedme - og allergiudvikling

Ansvarlig: Professor Tina Kold Jensen, Miljømedicin, SDU og overlæge Arne Høst, H.C Andersen Børn- og Ungehospitalet, OUH.

Vi er alle udsat for kemikalier, da de findes i en lang række dagligdags forbrugerprodukter som f.eks. plastic, legetøj, fødevareindpakning, tandpasta, solcreme, medicinsk udstyr, coatning af tabletter, kosmetik, overfladebehandling og som pesticidrester i fødevarer.

 

Hvad vil vi undersøge?

Vi undersøger, om de miljøgifte som vi udsættes for, er med til at øge børns risiko for at udvikle fedme, astma og allergi. Derfor analyseres udvalgte blodprøver også for bl.a. IgA, IgG, IgM og lignende.

 

Sammenhængen mellem udsættelse for hormonforstyrrende stoffer (EDC) i forsterperioden og senere forekomst af fedme og allergi ønskes undersøgt. Det er vigtigt at undersøge disse sammenhænge i et fremadrettet kohortestudium, hvor der tages blodprøver gennem graviditet og barnealder, og er mulighed for at tage højde for mulige konfoundere, som f.eks. forældres allergi og fedme, kost motion, livsstil m.v.

 

Der findes kun få undersøgelser af sammenhængen mellem udsættelse for EDCs og risikoen for fedme; alle i den vestlige verden er udsat for disse kemikalier, der i USA vides at være målelige i blod og urin hos hovedparten af befolkningen. En sammenhæng med fedme og astma vil derfor være af samfundsmæssig interesse, da den potentielt vil kunne forebygges.