Spring til indhold

Hvad betyder mors helbred for barnets sundhed?

Ansvarlig: Lektor, ph.d., speciallæge i almen medicin Merethe Kirstine Kousgaard Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU.

Overvægt og fedme hos børn er et tiltagende problem i Danmark som i resten af verden. Undersøgelser tyder på at social usikkerhed, herunder dårligt helbred hos mor, kan være en medvirkende årsag til udvikling af overvægt hos børn. I disse år ses en stigende tendens til at nogle familier har flere symptomer og større lægesøgning end andre.

Hvad vil vi undersøge?

Vi ønsker derfor at undersøge om der eksisterer en sammenhæng mellem helbredsproblemer hos mor og barn, samt om der er en sammenhæng mellem mors helbred og overvægt hos barnet.