Spring til indhold

D-vitamin-niveau under graviditeten kan have betydning for IQ i barndommen

Nyt om D-vitamin - publikation fra 15. august 2022

Ved medicinstuderende Emily Cantio.

 

Kan der være en sammenhæng mellem mors D-vitaminniveau under graviditeten og barnets IQ ved syvårsalderen? Det tyder overraskende resultater fra et nyt studie fra Odense Børnekohorte på. Undersøgelsen viser nemlig, at børn - især drenge -, har en lavere IQ score ved syvårsalderen, hvis de er født af mødre, som i graviditeten havde lavt D-vitamin.

Over 1400 gravide og deres børn deltog i undersøgelsen. Ved syvårsalderen blev alle børnene intelligenstestet med delprøver fra den danske og internationalt anvendte intelligenstest Wechsler Intelligence Scale for Children version 5 (WISC-V).

Det er tidligere vist, at D-vitaminmangel kan hænge sammen med lavere IQ hos børn, men der er ikke tidligere kigget på forskelle mellem piger og drenge, og her kom der en overraskelse. Studiet viser, at drenge scorer 2-+4 IQ point lavere, hvis mor har lavt D-vitamin (25(OH)D under 50 nmol/l) tidligt i graviditeten og ved fødslen (målt i navlesnoren). Men det er ikke det samme som, at lavt D-vitamin i graviditeten er farligt for børnenes IQ.

- En lidt lavere IQ inden for normalområdet betyder måske ikke noget større for det enkelte barn, men kan det forebygges med D-vitamintilskud, gerne helt fra før graviditeten, er det interessant, siger studiets førsteforfatter, Emily Cantio, medicinstuderende ved SDU.
Hvis lavt D-vitamin under graviditeten kan medføre lavere IQ selv i et land som Danmark, hvor D-vitaminmangel er relativt sjælden, kan dette være med til at sætte fokus på vigtigheden af, at gravide får D-vitamintilskud allerede før eller tidligt i graviditeten.

I analysen var der taget højde for mors uddannelsesniveau og BMI før graviditeten, graviditetens længde samt barnets køn og hovedomfang ved fødslen. I undersøgelsen fandt man ingen sammenhæng mellem højt D-vitaminniveau i blodet og højere IQ.

- Der er derfor ikke holdepunkter for, at børns hjerner udvikler sig bedre, hvis moderen har højt D-vitamin-niveau i graviditeten, bare det ikke er for lavt. Og endeligt kan et studie som vores ikke påvise en direkte årsagssammenhæng, men kun give nogle ideer om D-vitamins virkning. Så der skal mere forskning til på området, slutter Emily Cantio.

Bag studiet, som har fået støtte fra bl.a. Novo Nordisk Fonden, står endvidere overlæge, professor Niels Bilenberg ved Odense Børne- og Ungdomspsykiatri, overlæge, professor Henrik Thybo Christesen ved H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital, m.fl. Studiet er netop blevet udgivet i tidsskriftet Australian and New Zealand Journal of Psychiatry.

 

Læs publikation 92 her.