Spring til indhold

Graviditets kortisol niveau og blodtryk på børn fra 3 måneder til 5-års alderen

Dansk lægmandsresume - publikation fra 20. februar 2023

Af læge Hajir Jaber Al-Jorani.

 

Binyrebarkhormonet, kortisol, er livsnødvendigt også i graviditeten, men et højt niveau af kortisol kan være skadeligt for barnet. I graviditeten øges mængden af kortisol, og vi ved, at kortisol blandt andet fremmer modning af lungerne. Umodne lunger medfører overdødelighed ved for tidlig fødsel, derfor behandler man med høje doser af syntetisk binyrebarkhormon, Dexametason. Behandling med Dexametason kan blandt andet medføre højere blodtryk hos barnet.

Den kendte risiko for øgning af barnets blodtryk var baggrunden for dette studie, hvor vi ønskede at undersøge om også høje værdier af kortisol ved en upåfaldende graviditet var forbundet med højere blodtryk eller om der omvendt var en sammenhæng mellem moderens kortisol og en gavnlig, modnende, effekt på blod- trykket.

Vi inkluderede 1317 moder-barn-par fra Odense Børnekohorte med kortisol- og blodtryksmålinger. Kortisol blev målt standardiseret i slutningen af graviditeten, hvor barnet er mest følsomt for kortisol. Blodtryk blev målt ved 3- og 18 måneder og ved 3- og 5 år.

Vi fandt, at et højere niveau af kortisol hos den gravide hænger sammen med lidt lavere blodtryk hos både piger og drenge; men at drengene var mere følsomme overfor kortisol.

Vi kan konkludere, at moderens kortisol ikke er en risikofaktor for højere blodtryk hos børn op til 5 års alderen.

 

Læs publikation 102 her

 

Dekorativt billede