Spring til indhold

Fødevareministeren forbyder brug af sundhedsskadelige fluorstoffer i fødevare-emballage

En succes for Odense Børnekohorte - 28. maj 2020

Det skyldtes bl.a. resultater fra Odense Børnekohorte og ikke mindst jer, som har medvirket til beslutningen om at forbyde disse stoffer. Især vores fund om, at børn af gravide, med højt indhold af disse stoffer i blodet, havde flere dage med feber i 1 til 3-års alderen, har været med til at sænke grænseværdien for disse stoffer.

Derudover har vi tidligere i Odense Børnekohorte fundet, at gravide med høje koncentrationer af flourstoffer i blodet havde;
1. Øget risiko for spontan abort
2. Ændringer af stresshormoner og sukkerstofskifte

Og deres børn havde;
1. Ændrede kønshormoner i 3 måneders alderen (mini-pubertet), dette var især hos piger
2. Let øget risiko for astma i 5-års alderen

Lige nu måler vi flourstoffer hos 18 måneder gamle børn og derudover anti-stoffer mod vaccinationer, så vi kan se, om disse stoffer påvirker immunsystemet. Derudover undersøger vi, om det påvirker børnenes neuropsykologiske-, sprog- og ADHD-udvikling samt motorik