Spring til indhold

Phthalateksponering og kognitiv udvikling blandt 7-årige børn

Dansk lægmandsresume - publikation fra 21. januar 2023

Af prægraduate Mikkel Vilmand.

 

Phthalater er en gruppe kemisk fremstillede stoffer, der bl.a. anvendes som blødgørere i plastik, vinylgulve, møbelpolstring, ledninger og andre dagligdagsprodukter som cremer, kosmetik og fødevare emballage. Phthalater frigives fra produkterne og optages gennem huden eller når vi spiser eller drikker forurenede fødevarer.
Under graviditeten kan stofferne passere moderkagen og efter fødslen kan de overføres fra mor til barn gennem amning, da phthalater udskilles i brystmælk.

Flere phthalater er hormonforstyrrende og er mistænkt for at være skadelig for hjernens udvikling både i fosterlivet og gennem barndommen. Phthalater udskilles gennem urin og kan derfor måles i urinprøver.

I Odense Børnekohorte har vi målt koncentrationer af adskillige phthalater i urinprøver fra 870 mødre under graviditeten og 301 børn ved 7-års undersøgelsen.
Børnenes kognitive evner (Intelligens Kvotient (IQ)) blev vurderet af en psykolog på barnets skole vha. en forkortet version af Wechsler Intelligence Score for Children version 5 (WISC-V). Over 1500 børn gennemførte testen.

Vores undersøgelser blandt 585 mødre og 274 børn viste at højere udsættelse for nogle phthalater i fosterlivet (MEP og DEHP) og i barndommen (MCPP, DnHxP, DiDP og DiNP) hænger sammen med lidt dårligere IQ score blandt børnene. Dette er naturligvis bekymrende og bidrager til mistanken om at udsættelse for phthalater kan have en skadelig indvirkning på hjernens udvikling.

 

Det er dog vigtigt at understrege, at de sammenhænge vi fandt var så små, at de ikke vurderes at have betydning for det enkelte barn. Men små tab af IQ point i en hel befolkning kan have store samfundsmæssige konsekvenser, da vi alle i mere eller mindre grad er udsat for disse og andre potentielt skadelige stoffer, og derfor er vores fund vigtige.

 

Læs publikation 99 her