Spring til indhold

Påvirkes børns mentale trivsel af forældres skærmbrug?

Dansk lægmandsresume - publikation fra 17. januar 2023

Af ph.d.-studerende Sofie Rath Mortensen.

 

Brugen af diverse skærmmedier er blevet en integreret del af hverdagen hos mange børnefamilier, og særligt smartphones er blevet fast inventar hos mange forældre. Skærmbrug i samværet med barnet kan potentielt påvirke kvaliteten i kommunikationen og relationen mellem forælder og barn, men forskningen inden for dette felt er fortsat begrænset.

 

Vi ønskede derfor at undersøge, om forældres daglige skærmbrug i fritiden og smartphone afhængighed havde en indvirkning på 7-årige børns mentale trivsel.

 

Når vi sammenlignede børn af forældre med et højt skærmbrug med børn af forældre med et lavt skærmbrug, fandt vi ingen tydelige tegn på, at et højt forældre skærmbrug skulle hænge sammen med ringere mental trivsel hos barnet.

 

Resultaterne viste dog, at børn af mødre med høj grad af smartphone afhængighed havde ringere mental trivsel sammenlignet med børn af mødre med lav grad af smartphone afhængighed. Vores resultater peger på, at særligt forældres brug af smartphones kan påvirke barnets mentale trivsel.

 

Læs publikation 100 her