Spring til indhold

Faktorer fra graviditet og tidlig barndom med betydning for 7-årige børns IQ

Dansk lægmandsresume - publikation fra 23. februar 2022

Af ph.d.-studerende Iben Have Beck.

Børns kognitive evner (intelligens) er med til at bestemme, hvordan de senere klarer folkeskolens afgangseksamen og deres senere livsforløb, uddannelse og helbred. Vi har derfor målt kognitive evner blandt børn fra Odense Børnekohorte i 7-års alderen. Vi anvendte en kort version af Wechsler Intelligence Score for Children version 5 (WISC-V), som er en international anvendt intelligenstest. Børnene gennemførte 4 test (to sproglige (ordforråd og ligheder) og 2 praktiske (blokmønstre og matricer)). På baggrund af disse tests kan børnenes intelligens bestemmes og sammenlignes med alderssvarende børns fra andre undersøgelser.

 

Lidt over 1500 børn deltog. En psykolog hentede børnene i deres klasse i skoletiden og forklarede dem hvad testen gik ud på. Børnenes gennemsnitlige IQ score var 99,1 point, hvilket er meget tæt på det forventede tal på 100 point. Piger scorede højere end drenge (100,8 vs. 97,6) og børn af mødre med hhv. lang videregående og mellemlang videregående uddannelse scorede højere end børn af mødre med kort uddannelse. Dette bekræfter fund fra tidligere undersøgelser. Derudover havde børn af normalvægtige mødre, børn der blev ammet længere end 3 måneder og børn med større hovedomfang højere IQ.

Børnene fra Odense Børnekohorte havde altså intelligens, der var sammenlignelig med alderssvarende danske børn. Vi vil fortsætte med at følge børnenes kognitive udvikling og vurdere hvilke faktorer der bestemmer intelligens, når børnene bliver ældre. Børnene i projektet vil omkring 11-års alderen blive inviteret til endnu en kognitiv undersøgelse med fokus på social og kønsspecifik udvikling. Testen vil igen foregå på børnenes skoler og vi håber at mange af jer har lyst til at deltage.

 

Læs publikation 84 her.