Spring til indhold

Mixture Risk Assessment of Complex Real-Life Mixtures - The PANORAMIX Project

Dansk lægmandsresume - publikation fra 11. oktober 2022

Mennesker bliver ufrivilligt udsat for hundredvis af kemikalier, der enten forurener vores miljø og fødevarer eller tilsættes med vilje i vores daglige produkter. Disse komplekse blandinger af kemikalier kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Et af målene med Den Europæiske Unions Green Deal og nul-forureningsambition for et giftfrit miljø, er at undersøge de eksisterende huller i risikovurderingen af kemikalier ved at tilvejebringe videnskabeligt grundlag, der understøtter implementeringen af passende reguleringsforanstaltninger i EU. 

I EU projektet PANORAMIX, hvor Odense Børnekohorte er partner, er formålet bl.a.:

(1) at karakterisere 'virkelige' kemiske blandinger og bestemme, i hvilket omfang de overføres fra miljøet til mennesker via mad og vand og fra moderen til fosteret og

(2) at vurdere, hvilke niveauer af kemiske blandinger i menneskeligt blod, der kan være bekymrende for børns udvikling.


Læs publikationen 93 her